خبرآوران/محفل انس با قرآن کریم با حضور عزت‌الله دلاویز رئیس خدمات اداری اجتماعی ،اسکندر ملک زاده رئیس امورفرهنگی ، رضا حیدری مسئول کانون قرآن شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در منزل یکی از کارکنان این شرکت برگزار شد. عزت الله دلاویز، رئیس خدمات اداری اجتماعی کتاب آسمانی را روشنی‌ بخش دل‎های مؤمنان دانست و […]

خبرآوران/محفل انس با قرآن کریم با حضور عزت‌الله دلاویز رئیس خدمات اداری اجتماعی ،اسکندر ملک زاده رئیس امورفرهنگی ، رضا حیدری مسئول کانون قرآن شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در منزل یکی از کارکنان این شرکت برگزار شد.

عزت الله دلاویز، رئیس خدمات اداری اجتماعی کتاب آسمانی را روشنی‌ بخش دل‎های مؤمنان دانست و در ادامه اظهار داشت: تخفیف گناهان، بارورى ایمان، صفاى دل، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پیامبران واستجابت دعا از جمله آثار و فواید دنیایى و آخرتى تلاوت قرآن کریم است.

وی، به اهمیت برپایی محافل قرآنی در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره‌ کرد و بیان‌ داشت: برپایی این‌گونه محافل نقش مهمی در توسعه و گسترش و رشد و شکوفایی مباحث قرآنی  دارد.

دلاویز، ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی، ایجاد انس و نزدیکی جوانان و نوجوانان با کلام الهی را از جمله اهداف برگزاری این محافل برشمرد.

رئیس خدمات اداری اجتماعی ، در پایان ابراز داشت: برگزاری این‌گونه محافل حرکتی بسیار ارزشمند در راستای انس با قرآن به‌ عنوان مقدمه شناخت و عمل به قرآن است.