به گزارش خبرآوران،  طی حکمی از سوی مسعود ظفری شهردار دوگنبدان ناصر فتحی معاون عمرانی شهرداری برکنار و محمد قنبری جایگزین وی شد. ناصر فتحی سوابقی مانند کارمند عمران و دوسال معاونت عمران را در کارنامه خود دارد و قنبری نیز سه سال معاون فنی وشهرسازی و دوماه سرپرست شهرداری و ۳سال مجری طرح بازگشایی بافت فرسوده بوده است. […]

به گزارش خبرآوران،  طی حکمی از سوی مسعود ظفری شهردار دوگنبدان ناصر فتحی معاون عمرانی شهرداری برکنار و محمد قنبری جایگزین وی شد.

ناصر فتحی سوابقی مانند کارمند عمران و دوسال معاونت عمران را در کارنامه خود دارد و قنبری نیز سه سال معاون فنی وشهرسازی و دوماه سرپرست شهرداری و ۳سال مجری طرح بازگشایی بافت فرسوده بوده است.