حجت الاسلام احمد محمدی،طلبه جوان گچسارانی درگفت و گو با خبرآوران با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی مسئولین این شهرستان گفت:آن مسئولی که می گوید کارگر افغانی در پروژه ساماندهی خیابان بلادیان بهتر از کارگر ایرانی کار می کند، ماهم معتقدیم که آن مسئول افغانی یا چینی بهتر از ایشان نظارت و کارایی لازم را […]

حجت الاسلام احمد محمدی،طلبه جوان گچسارانی درگفت و گو با خبرآوران با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی مسئولین این شهرستان گفت:آن مسئولی که می گوید کارگر افغانی در پروژه ساماندهی خیابان بلادیان بهتر از کارگر ایرانی کار می کند، ماهم معتقدیم که آن مسئول افغانی یا چینی بهتر از ایشان نظارت و کارایی لازم را دارا هستند.

وی افزود:بکارگیری کارگران افغانی خیانت است به کارگران گچسارانی و گناه سفره های خالی آنها بر دوش کسانی است که عامل این کار هستند و یا درمقابل این کار سکوت کرده اند.

جیب خالی و آه کارگران گچسارانی

محمدی اظهارکرد:در واقع باید سئوال کرد که واحدهای نظارتی و مربوطه کجای کار قرار دارند؟و دقیقا مشغول چه کاری هستند که جیب خالی و آه کارگران گچسارانی را نمی بینند و نمی شنوند.

این طلبه جوان  گچسارانی گفت:گچساران یکی از معادن نفتی بزرگ ایران است که بیکاری دراین شهرستان بیداد می کند و به راحتی می توان ناامیدی را در چشمان جوانان این شهر دید که ملتمسانه به دنبال کار هستند.

کسی به فکر جوانان نیست

وی گفت:به راحتی می توان مشاهده کرد که هیچ کسی به فکر این جوانان نیست و این روزها با استفاده از کارگران افغانی ،دیگر حتی جایی برای کارگری هم در این شهر باقی نمانده و در برابر این ظلم حتی نهادهای نظارتی ، اداره کار ، شهرداری و شورای شهر هم سکوت کرده اند.

مرگ جوانان درخط شوتی

محمدی اظهارکرد: تا کی قرار است جوانان این شهر به دلیل بیکاری که دلیل اصلی آن جذب نیروهای غیربومی است به شغل قاچاق کالا(خط شوتی)مشغول بشوند و جانشان را در این مسیر خطرناک از دست بدهند چندخانواده باید عزادار شوند تا مسئولان از خواب غفلت بیدار بشوند.

استخدام های فله ای درگچساران
این طلبه جوان درادامه افزود:استخدام های فله ای و باواسطه هم که یکی دیگر از مصائب این شهر است که نمی توان انکار کرد، اما جای تعجب است که چرا برخی مسئولان طوری نقش بازی می کنند که انگار خبری از این استخدام های فله ای ندارند و جالب اینجاست با کمال پررویی، با تمام مدارک و مستندات موجود این امر را نیزانکار می کنند.

مسئولینی که انکار می کنند

وی تاکید کرد:مسئولین باید بدانند این جوانان از روی بیکاری و ناچاری در این شهری که یکی از معادن بزرگ نفت و گاز و یکی از مهمترین منابع تامین بودجه کشور است آرزوی مشغول شدن در کار حراست شرکت نفت را دارند که متاسفانه به آن هم دست نمی یابند.

محمدی تصریح کرد: کسانی که در قبال بیکاری جوانان این شهرستان بی خیال هستند و تمام تلاششان را جهت اشتغال این جوانان انجام نمی دهند و آن کسی که با واسطه ،پارتی و بدون ضابطه شخصی را وارد ادارات و مشغول بکار می کند در قبال آه این جوانان و خانواده های آنان ضامن خواهند بود و یقین بداند که در قیامت مواخذه خواهند شد.