به گزارش خبرآوران، نشریه صبح گچساران براساس مجوز هیات نظارت بر مطبوعات از این پس فعلا در  گستره دو استان کهگیلویه وبویراحمد وفارس و در آینده ای نزدیک در استان های خوزستان،چهارمحال بختیاری،بوشهرواستان تهران چاپ و منتشر می شود. رضامرادی طوف خیمه کارشناس روابط عمومی مدیرمسئول وسردبیر هفته نامه “صبح گچساران” با اعلام این مطلب […]

به گزارش خبرآوران، نشریه صبح گچساران براساس مجوز هیات نظارت بر مطبوعات از این پس فعلا در  گستره دو استان کهگیلویه وبویراحمد وفارس و در آینده ای نزدیک در استان های خوزستان،چهارمحال بختیاری،بوشهرواستان تهران چاپ و منتشر می شود.

رضامرادی طوف خیمه کارشناس روابط عمومی مدیرمسئول وسردبیر هفته نامه “صبح گچساران” با اعلام این مطلب گفت: “هفته نامه صبح گچساران” از این پس به صورت متمرکز در گیشه های مطبوعات سراسر دو استان کهگیلویه وبویراحمد وفارس تهیه و توزیع می شود.

وی افزود: نشریه”صبح گچساران” با بهره مندی از یک تیم کارشناس و متخصص حوزه ارتباطات و رسانه شامل نسرین مرادی طوف خیمه کارشناسی ارشد روانشناسی باعنوان صاحب امتیاز، مهدی گلزاری نژاد کارشناس علوم سیاسی باعنوان سرپرست روابط عمومی ، صالح الماسی کارشناس روابط عمومی به عنوان خبرنگارارشد ، مریم گلزاری نژاد کارشناس اقتصادی به عنوان مدیر مالی و فتح الله پورانفر پیشکسوت روزنامه نگاری درکشور واستان به عنوان سرپرست و رئیس شورای سردبیری فعالیت می کند.

وی با اشاره به هدف گذاری نشریه ” صبح گچساران”در جذب همه مخاطبان با زاویه های متفاوت سیاسی واجتماعی در استان کهگیلویه وبویراحمد وفارس اظهار داشت: پرهیز از نگاه های سیاسی و حزبی و دوری از فعالیت های اقتصادی و کار براساس رسالت حرفه ای رسانه، محور فعالیت های این نشریه است.

مدیر مسئول هفته نامه “صبح گچساران” با اشاره به نقش جراید در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه، گفت: چاپ و انتشار جرایدی از این دست در استان کهگیلویه وبویراحمد فرصت بسیار مناسبی برای معرفی و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مردم در این استان وبه الطبع آن در دیگر استان ها را فراهم می سازد.

گفتنی است، هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶ به شماره مجوز ۸۱۲۳۶ پروانه انتشار نشریه “صبح گچساران”در زمینه های اجتماعی وسیاسی را به صاحب امتیازی سرکار خانم نسرین مرادی طوف خیمه مستقر در استان کهگیلویه وبویر ،شهرستان گچساران صادر نمود.