دکترسیدیعقوب زراعت کیش دانشیار اقتصاددانشگاه علوم تحقیقات تهران و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه در گفتگو با خبرآوران در پاسخ به نکته ای مبنی بر اینکه  چندهفته اخیر چندین مصاحبه با شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در ارتباط وضعیت اقتصادی کشورو نوسانات نرخ ارز داشته اید، اظهار کرد: بصورت خلاصه خدمتان عرض کنم که وضعیت […]

دکترسیدیعقوب زراعت کیش دانشیار اقتصاددانشگاه علوم تحقیقات تهران و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه در گفتگو با خبرآوران در پاسخ به نکته ای مبنی بر اینکه  چندهفته اخیر چندین مصاحبه با شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در ارتباط وضعیت اقتصادی کشورو نوسانات نرخ ارز داشته اید، اظهار کرد: بصورت خلاصه خدمتان عرض کنم که وضعیت فعلی اقتصادی در کشور رکودتورمی می باشدکه عموما محوریترین دلیل آن کاهش تقاضای کل در اقتصاد است هر چند اتفاقادر ایران مشکلات عرضه نیز در این مهم نقش بسزایی دارد.هرچند در وضعیت کنونی با تحریک تقاضای کل میتوانیم تولید را تحریک کنیم.اما ضعف ساختاری تولید و عرضه نیز از موانع پیش روی بهبود توسعه اقتصادی می باشد.در خصوص نرخ ارز نیز تاکید شد که می توانستیم مدیریت خیلی مناسبتری در خصوص نوسانات نرخ ارز داشته باشیم ضمن آنکه فکر میکنم هر چه زودتر به منظور حداقل ساختن فضای روانی نوسانات ارز و کنترل تورم و بهبود سرمایه گذاری باید هر چه سریعتر یکسانسازی نرخ ارز صورت پذیرد.
زراعت کیش در پاسخ به سوالی در خصوص  سخنان اخیر امام جمعه گچساران گفت: بنظرم میرسد امام جمعه محترم گچساران یک شخصیت محبوب مردمی و انقلابی است که همواره مواضع خوبی در جریانات متفاوت داشته اندودر مورد اخیر نیز که در یک فضای امپراطوری رسانه ای،فضای نقد و یا به گفته حاج آقای حجازی مجال نفس کشیدن را از مردم در گچساران گرفته اند مواضع ایشان به حق بوده است که مورد حمایت نسل جوان انقلابی در گچساران می باشد.صدای امام جمعه گچساران صدای جوانان انقلابی،محرومان و بیکاران گچسارانی است و کلام وی شاخصی از ماهیت ولای مردم شریف گچساران می باشد.اینکه امام جمعه محترم عنوان میکنددر گچساران مردم حق نفس کشیدن ندارندمعنادار است.مثالی خدمتان عرض کنم.مثلا شما در روزهای آتی شاهد خواهیدبودبعداز این مصاحبه اینجانب اگر به مذاق جناح حاکم خوش نیایداز فردا در رسانه هایشان ،توهین ،افترا و انتقادهای تند و شدیدی علیه اینجانب آغاز میشود که اتفاقا مطالبشان بنام افراد جعلی یا افراد بیسواد کم نام و نشان بصورت گسترده منتشر می شود به عبارتی حرفشان اینست که هر کس غیر از ما حرفی بزند،تحلیلی یا نقدی نمایدبایدمنکوب گرددیعنی هیچ کسی از مردم و نخبگان حق نفس کشیدن ندارند.

در مورد وضعیت اقتصادی کشور مطالبی را بیان کردید وضعیت توسعه در گچساران را با توجه به حضور نماینده شهرستان در کمیسیون برنامه و بودجه چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینیدلزوما کسی که در زمینه بودجه ریزی کار تجربی کرده لزوما نمیتواند اقتصاددان هم باشد.اگر کسی که بصورت عملیاتی اقتصاد میداند بایدبتواندطرحهای نوآورانه در زمینه رشد تولید و توسعه بخشهای مختلف یک منطقه را به اجرا درآورد و چرخ رشد و توسعه در منطقه را به منظور گردش بهتر اقتصادی و نهایتا بهبود وضعیت بیکاری و کاهش فقر داشته باشد.توسعه در گچساران دچار روزمرگی است،رکود گسترده شده است،بیکاری بالاست و تنها چشم امیدجوانان بیکار در گچساران به نگهبانی در حوزه نفت است که آنهم کاملا اشباع شده است.واقعا شاید می شدهزینه این تبلیغات سنگین صرف توسعه یافتگی در گچساران می شدگچسارانی که با مزیت های نسبی فراوان در زمینه های گوناگون مثل صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز اقتصادشهری و سایرپتانسیلها شایسته این وضعیت نیست بلکه با استفاده از شاخصه های اقتصاد مقاومتی می توان تحولات جدی در حوزه توسعه منطقه بوجود آورد.البته این موضوع را هم بگویم که با توجه به داده هایی که در اختیار دارم در بودجه کلان کشور و هم در بودجه اختصاص یافته به منطقه نکات مبهم و قابل انتقادی وجود دارد که در وقت مناسب به آن خواهیم پرداخت.
نظرتان در خصوص جنجالهای زودرس رسانه ای جدید در مورد انتخابات آتی مجلس در گچساران با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده است چیست؟شما اگر روند رسانه های گچساران را در دو ماه اخیرمرور کرده باشیدو از سوگیری رسانه های جناح حاکم مطلع باشید بخوبی در می یابید که رسانه های جناح حاکم سیاست و شگرد جالب و حساب شده ای را دنبال می کند”هیاهو بر سر چهره ها” و یا اصطلاحا “قلقلک سیاسی” .روشن است که هدف تحریک و تشویق کاذب افراد یاالقا توانایی و پتانسیل در افراد بصورت بادکنکی است که از این کار دو هدف دنبال می شود.یکی تخریب چهره های رقیب توسط خود رقیب و دوم ایجادتشنج و چند دستگی در اردوگاه رقیب.این همان اتاق فکر دقیق امپراطوری رسانه ای و تبلیغاتی است که در حال حاضر به نفع یک جریان خاص در گچساران وجود دارد.در طرف مقابل جناح حاکم و در اردوگاه اصولگرایان همچنان استراتژی مشخص و مدونی مانند دوره قبل انتخابات مجلس در گچساران دیده نمی شود و بنظرم مشکل عدم وجود تفکر تشکیلاتی در غالب افراد است و غالبا تصمیمات مهم در قالب نظم تشکیلاتی صورت نمی پذیرد و الان زمان نیاز به ترمیم می باشد که البته با توجه به سابقه خوبتوجه به سابقه خوب تشکیلات در سالهای دور :تشکیلات در سالهای دور
انسجام دوباره دست یافتنی است به همین دلیل توصیه میکنم که دوستان در زمین حریف بازی نکنندو مواظب تکنیکها باشند.
به نظرشما کاندیدای احتمالی رقیب تاجگردون در دوره آتی انتخابات چه شاخصه هایی باید داشته باشد و نظرتان در خصوص اسامی که جدیدا در رسانه ها به عنوان کاندیداهای احتمالی مطرح میشود مانند آقایون جعفری ،حسینی ،باقری،پاکدل و زینل زاده و خود شما چیست؟نکته اول آنست که قطعا کاندید احتمالی آینده باید انقلابی باشد تاکیدمی کنم انقلابی و نه اصولگرا یا هر عنوان دیگر.دوم آنکه طراح باشد و توانایی طراحی آینده توسعه منطقه را داشته باشد.اما در خصوص افرادی که ذکر فرمودید همه این افراد از دوستان خوب صمیمی هستند.حاج جعفری و سید قدرت حسینی،مردان بزرگ ،با تجربه و تکیه گاه جریانات ارزشی هستند.مهندس باقری و پاکدل ،مهندس زینل زاده افرادی با سابقه اجرایی درخشان و قوی هستند.هر کدام از افراد ذکر شده می توانند مطرح باشند اما مهمترین نکته تصمیم جمعی و حفظ وحدت و انسجام می باشد.