به گزارش خبرآوران به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گچساران شیفت صبح مدارس  این شهرستان به دلیل گردو غبار تعطیل می باشد.

به گزارش خبرآوران به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گچساران شیفت صبح مدارس  این شهرستان به دلیل گردو غبار تعطیل می باشد.