ولی رمضانی در گفت و گو با خبرآوران با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در گچساران گفت: در شرایط کنونی وضعیت آلودگی هوای گچساران بر اثر هجوم ریزگردها به ۶ برابر حد مجاز رسیده است. وی افزود: در شرایط کنونی و تا این لحظه شدت هجوم ریزگردها به ۹۹۰ میکروگرم در متر مکعب رسیده […]

ولی رمضانی در گفت و گو با خبرآوران با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در گچساران گفت: در شرایط کنونی وضعیت آلودگی هوای گچساران بر اثر هجوم ریزگردها به ۶ برابر حد مجاز رسیده است.

وی افزود: در شرایط کنونی و تا این لحظه شدت هجوم ریزگردها به ۹۹۰ میکروگرم در متر مکعب رسیده است و این وضعیت وضعیت بحرانی و خطر محسوب می شود.