به گزارش خبرآوران به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان گچساران به دلیل گردو غبار کلیه مدارس در شیفت عصر تعطیل است.

به گزارش خبرآوران به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان گچساران به دلیل گردو غبار کلیه مدارس در شیفت عصر تعطیل است.