به گزارش خبرآوران ساعاتی پیش کانکس‌های نگهبانی بیمارستان باشت دچار حریق و آتش‌سوزی شد که با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی شهرداری باشت آتش‌سوزی مهار شد و از خسارات احتمالی به ویژه به اسناد و پرونده‌های مالی جلوگیری شد.

به گزارش خبرآوران ساعاتی پیش کانکس‌های نگهبانی بیمارستان باشت دچار حریق و آتش‌سوزی شد که با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی شهرداری باشت آتش‌سوزی مهار شد و از خسارات احتمالی به ویژه به اسناد و پرونده‌های مالی جلوگیری شد.
آپلود عکس
آپلود عکس