به گزارش خبرآوران کارخانه تولید گیاهان دارویی در گچساران با حضور جمعی از مردم و مسئولان کشوری و شهرستانی کلنگ‌زنی شد: گفت: شنیدی که کلنگ کارخونه تولید داروهای گیاهی زده شده تو گچساران! گفتم: بله شنیدم! گفت: دیگه فکر کنم مشکل بیکاری جوونای بیکار گچساران و باشت حل میشه و همه می‌رن سرکار! گفتم: بله همه […]

به گزارش خبرآوران کارخانه تولید گیاهان دارویی در گچساران با حضور جمعی از مردم و مسئولان کشوری و شهرستانی کلنگ‌زنی شد:

گفت: شنیدی که کلنگ کارخونه تولید داروهای گیاهی زده شده تو گچساران!
گفتم: بله شنیدم!
گفت: دیگه فکر کنم مشکل بیکاری جوونای بیکار گچساران و باشت حل میشه و همه می‌رن سرکار!
گفتم: بله همه می‌رن سرکار!
گفت: همین؟ نمی‌خوای طعنه‌ای کنایه‌ای متلکی بپرونی ؟
گفتم: نه دیگه وقتی با کلنگ‌زنی کارخونه لاستیک‌سازی نه تنها جوونای بیکار بلکه همه ملت رفتن سرکار و اینجام ممکنه هم جوونای بیکار و هم ملت دوباره برن سرکار این عالیه من کنایه‌ای ندارم دیگه!