به گزارش خبرآوران به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ “سید محمد موسوی” گفت: دو نفر از کارگران سد و نیروگاه چم شیر گچساران در حال تخلیه چاه فاضلاب شرکت دچار گاز گرفتگی شدند ، که توسط احدی از پرسنل نیروی انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. این مقام انتظامی […]

به گزارش خبرآوران به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ “سید محمد موسوی” گفت: دو نفر از کارگران سد و نیروگاه چم شیر گچساران در حال تخلیه چاه فاضلاب شرکت دچار گاز گرفتگی شدند ، که توسط احدی از پرسنل نیروی انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.
این مقام انتظامی در تشریح این وقوع این حادثه گفت: دو نفر از کارگران سد و نیروگاه چم شیر که با خودرو قصد خالی کردن فاضلاب را داشتند با گذر از لوله ۷۵ اینچی فاضلاب، وارد اتاق منهول یا سبتیک شده و در حال تنظیم لوله بوده که دچار گاز گرفتگی می شود، راننده که شاهد ماجرا بوده فریاد زنان تقاضای کمک می نماید که یکی دیگر از کارگران، وارد لوله و قصد نجات وی را داشته که خود نیز دچار گاز گرفتگی می شود.
این مقام انتظامی افزود: در این حین یکی از افسران فداکار نیروی انتظامی به هویت سروان سید مومن مهدوی با لباس نظامی در بین تجمع کنندگان حاضر و لحظه ای تصمیم و تاخیر را جایز ندانسته و بی درنگ وارد لوله می شود و به کمک حاضرین یکی از مصدومان را بیرون می کشد و اقدامات احیا توسط بهداری روی مصدوم صورت می گیرد اما هنوز، یکی دیگر از کارگران در عمق چاه بی هوش افتاده، که افسر از جان گذشته وارد چاه می شود و وی را کشان کشان تا نزدیک لوله خروجی می آورد و علیرغم اینکه خود مامور نیروی انتظامی نیز دچار گاز گرفتگی می شود به هر طریق ممکن فرد بی هوش را بیرون می کشد.