به گزارش خبرآوران پایگاه اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی حاج سید محمد موحد ضمن تکذیب خبر کوچ انتخاباتی موحد به یک حوزه انتخاباتی دیگر نوشته است:  اولا انتشار و بازنشر اخباری که قبلا و در بازه های زمانی مختلف مستقیما از سوی حاج سید محمد موحد قویا تکذیب شد نیازی به پاسخگویی مجدد از سوی ایشان […]

به گزارش خبرآوران پایگاه اطلاع رسانی و ارتباطات مردمی حاج سید محمد موحد ضمن تکذیب خبر کوچ انتخاباتی موحد به یک حوزه انتخاباتی دیگر نوشته است:  اولا انتشار و بازنشر اخباری که قبلا و در بازه های زمانی مختلف مستقیما از سوی حاج سید محمد موحد قویا تکذیب شد نیازی به پاسخگویی مجدد از سوی ایشان نداشته و موضع ایشان در خصوص این اخبار و شایعات همان است که پیش تر از طریق رسانه های محلی اعلام گردید. ثانیا شرایط و وضعیت ملی و منطقه ای به گونه ای نیست که عده ای با منافع خاص در پی بر هم زدن آرامش روانی جامعه بوده و اذهان مردم شریف را به بازی گیرند. ثالثا حجم درخواست های مردمی از نقاط مختلف مناطق جنوب کشور و علی الخصوص زادگاه ایشان قابل مقایسه با تمامی ادوار گذشته نبوده و بلاشک تصمیم نهایی با مشورت شما مردم شریف و فهیم اتخاذ و در صورت لزوم در زمان قانونی و در چارچوب قانون اعلام خواهد شد. رابعا از اهالی رسانه انتظار می رود در انتشار اخبار و تحلیل های خود دقت کافی و لازم را داشته باشند و به جای انتشار برخی مطالب کذب،توسعه و پیشرفت استان را مد نظر داشته و در این راستا قدم و قلم بردارند.