به گزارش خبرآوران خبری با تیتر شلاق در انتظار معاون استاندار و مدیر کل کهگیلویه و بویراحمدی چند روز گذشته در برخی رسانه‌های استان منتشر شد. در خبر عنوان شده بود جعفر گوهرگانی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و یکی از مدیر کل های استان در دادگاه به شلاق محکوم شده اند. در همین راستا […]

به گزارش خبرآوران خبری با تیتر شلاق در انتظار معاون استاندار و مدیر کل کهگیلویه و بویراحمدی چند روز گذشته در برخی رسانه‌های استان منتشر شد.

در خبر عنوان شده بود جعفر گوهرگانی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و یکی از مدیر کل های استان در دادگاه به شلاق محکوم شده اند.

در همین راستا اسنادی منتشر شده که در آن  هیچ حکم شلاق یا انفصال از خدمت برای جعفر گوهرگانی معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد صادر  نشده است.

در رأی صادره که در سند ارسالی آمده است جعفر گوهرگانی از اتهامات وارده در خصوص استخدام غیرقانونی نیرو تبرئه شده و موارد مطرح شده در رسانه ها به چشم نمی خورد.

آپلود عکس
آپلود عکس