به گزارش خبرآوران مدیر فنی وحرفه ای گچساران از بکارگیری نیروی کار فنی در کشور کرواسی خبرداد. افشین محمودی نژاد گفت: بنا به اعلام سازمان فنی وحرفه ای کل کشور مبنی بر به کارگیری نیروی ماهر در کشور کرواسی شرایط و ضوابط و همچنین عناوین شغلی که از سوی سازمان اعلام گردیده است به پیوست […]

به گزارش خبرآوران مدیر فنی وحرفه ای گچساران از بکارگیری نیروی کار فنی در کشور کرواسی خبرداد.

افشین محمودی نژاد گفت: بنا به اعلام سازمان فنی وحرفه ای کل کشور مبنی بر به کارگیری نیروی ماهر در کشور کرواسی شرایط و ضوابط و همچنین عناوین شغلی که از سوی سازمان اعلام گردیده است به پیوست این اطلاعیه بوده وآخرین مهلت ثبت نام ۹۸/۱/۲۵ می باشد.

جدول عناوین شغلی