به گزارش خبرآوران رئیس هلال احمر شهرستان جیرفت گفت:این دانشجوی ۲۲ ساله اهل گچساران برای آب تنی وارد این آبگیر شد اما به علت عمق زیاد و گل و لای موجود در کف آبگیر در این محل گیر افتاد و دچار خفگی در آب شد شاهرخی افزود: با کمک نیروهای هلال احمرجیرفت و نجات غریق […]

به گزارش خبرآوران رئیس هلال احمر شهرستان جیرفت گفت:این دانشجوی ۲۲ ساله اهل گچساران برای آب تنی وارد این آبگیر شد اما به علت عمق زیاد و گل و لای موجود در کف آبگیر در این محل گیر افتاد و دچار خفگی در آب شد

شاهرخی افزود: با کمک نیروهای هلال احمرجیرفت و نجات غریق جسد این جوان  به بیرون آب وبه پزشک قانونی منتقل شد.

رئیس هلال احمر شهرستان جیرفت با هشدار جدی به خانواده ها و جوانان گفت : از شنا کردن در آبگیرها، بستر رودخانه ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی خودداری و از بروز خطرهای مشابه جلوگیری کنند.