به گزارش خبرآوران علیرضا پناهپوری به دلیل آنچه عدم موافقت شهرداری دوگنبدان عنوان شده است؛ بخشدار مرکزی گچساران نخواهد شد. گفته می‌شود شهرداری دوگنبدان به دلیل نیاز به پناهپوری با حکم مامور به خدمتی وی در سمت بخشدار مرکزی دوگنبدان موافقت نکرده و وی همچنان باید در مجموعه شهرداری دوگنبدان مشغول به خدمت باشد. البته برخی […]

به گزارش خبرآوران علیرضا پناهپوری به دلیل آنچه عدم موافقت شهرداری دوگنبدان عنوان شده است؛ بخشدار مرکزی گچساران نخواهد شد.

گفته می‌شود شهرداری دوگنبدان به دلیل نیاز به پناهپوری با حکم مامور به خدمتی وی در سمت بخشدار مرکزی دوگنبدان موافقت نکرده و وی همچنان باید در مجموعه شهرداری دوگنبدان مشغول به خدمت باشد.

البته برخی نیز گفته‌اند که علیرضا پناهپوری خود این حکم را نپذیرفته و دلیل آن نیز انتخاباتی بودن این پست توسط تاج‌گردون برای حفظ آرای قشقایی در دور آینده بوده است.

انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شود و ۸ ماه تا برگزاری آن مانده است.