وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حکمی “صابرمظاهری” را به سمت نماینده وزیر و عضو هیات نظارت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب کرد. به گزارش خبرآوران حسین شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وظایف زیر را به مظاهری سپرده است. ۱-نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه ها و تطبیق عملیات صندوق […]

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حکمی “صابرمظاهری” را به سمت نماینده وزیر و عضو هیات نظارت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب کرد.

به گزارش خبرآوران حسین شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وظایف زیر را به مظاهری سپرده است.
۱-نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه ها و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی۲-اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیات امنا۳-اظهار نظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیات امنا۴_ارائه پیشنهادات لازم در خصوص شفافیت بیشتر عملکرد صندوق در بخش های مختلف۵-انجام سایر وظایفی که به موجب اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و یا قوانین و مقررات مربوطه در صلاحیت هیات نطارت می باشد.

گفتنی است صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب  اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر بعنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) بعنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل ، برمبنای اساسنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران تاسیس و تحت شماره ۹۵۱۱ مورخ ۷۶/۳/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید .

۲۰درصداز مالکیت این صندوق در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار دارد. از این صندوق به عنوان یکی از «بازیگران اصلی بورس اوراق بهادار تهران» نام برده می‌شود.

بنا به این گزارش صابرمظاهری در حال حاضر مشاور وزیر در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال است.

وی همچنین سوابق مدیرکلی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد و ریاست اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان گچساران را کارنامه خود دارد.