به گزارش خبرآوران محمد خیراتی خواننده قشقایی پاپ گچسارانی که پشت تریبون جشن بازآفرینی شهری محله سادات قرار گرفته بود پس از اجرای ترانه خود رو به حضار کرده و گفت: په خش چشه بازم خشه جواب بدین نشنیدم بلند بگویبد. او چندین بار با تکرار این جمله از حضار خواست تا با حمایت و […]

به گزارش خبرآوران محمد خیراتی خواننده قشقایی پاپ گچسارانی که پشت تریبون جشن بازآفرینی شهری محله سادات قرار گرفته بود پس از اجرای ترانه خود رو به حضار کرده و گفت: په خش چشه بازم خشه جواب بدین نشنیدم بلند بگویبد.

او چندین بار با تکرار این جمله از حضار خواست تا با حمایت و دست‌زدن‌های خود تاج‌گردون را برای دور آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید کنند.

کوروش رضایی