به گزارش خبرآوران از ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ خرداد ماه ۹۸، آزمون استعداد های درخشان با حضور بیش از  ۸۰۰  نفر از دانش آموزان گچسارانی در چهار حوزه امتحانی دبستان رسالت، شاهد شهید تندگویان، آسیه و دبیرستان شاهد شهید جهان آرا برگزار می شود. ۳۶۷ داوطلب پسر و ۴۴۱ داوطلب دختر در این آزمون با […]

به گزارش خبرآوران از ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ خرداد ماه ۹۸، آزمون استعداد های درخشان با حضور بیش از  ۸۰۰  نفر از دانش آموزان گچسارانی در چهار حوزه امتحانی دبستان رسالت، شاهد شهید تندگویان، آسیه و دبیرستان شاهد شهید جهان آرا برگزار می شود.

۳۶۷ داوطلب پسر و ۴۴۱ داوطلب دختر در این آزمون با هم به رقابت می پردازند‌.