به گزارش خبرآوران دادستان گچساران در واکنش به موضوع  نزدیکی انتخابات و برگزاری سخنرانی‌ها در سطح شهر و امکان استفاده احتمالی از امکانات دولتی می‌گوید برای برگزاری انتخابات کارگروه پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود. او گفته نظارت بر انتخابات انجام می شود و به نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی مواردی توضیح و اعلام خواهد شد. امیرحمزه […]

به گزارش خبرآوران دادستان گچساران در واکنش به موضوع  نزدیکی انتخابات و برگزاری سخنرانی‌ها در سطح شهر و امکان استفاده احتمالی از امکانات دولتی می‌گوید برای برگزاری انتخابات کارگروه پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود.

او گفته نظارت بر انتخابات انجام می شود و به نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی مواردی توضیح و اعلام خواهد شد.

امیرحمزه بازیار تصریح کرده که در خصوص برگزاری جشن اخیر در شهر دوگنبدان تذکراتی داده شد و مکاتباتی با استاندار انجام گرفته و این موارد تایید شد.

دادستان گچساران معتقد است که دولت باید در راستای بی طرفی حرکت کند مردم هم به این موضوع آگاهی دارند.

او تاکید کرده که در انتخابات آینده نسبت به چهار سال گذشته سخت‌گیری‌های صورت خواهد گرفت.