رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران از  تعطیلی ۴۲ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف در این شهرستان گفته است. سهراب صیدی گفته از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه ۷ هزارو ۷۶۰ مورد کلر سنجی از آب شهر و روستاها در گچساران صورت گرفته است. او گفته در۳ ماهه […]

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران از  تعطیلی ۴۲ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف در این شهرستان گفته است.

سهراب صیدی گفته از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه ۷ هزارو ۷۶۰ مورد کلر سنجی از آب شهر و روستاها در گچساران صورت گرفته است.

او گفته در۳ ماهه نخست امسال ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته  در  گچساران جمع آوری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران تصریح کرد: در مدت زمان عنوان شده  ۳هزار و ۸۵۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واماکن عمومی دراین شهرستان انجام شده است.

صیدی عنوان کرد: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه  ۴۲ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی متخلف در گچساران نیز تعطیل شدند.

وی تصریح کرد: در همین مدت زمان ۳ هزار و ۷۸۵ مورد سنجش(نمونه برداری) با دستگاه پرتابل انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران یادآور شد که در سه ماهه نخست سالجاری یکهزار و ۲۰ مورد کارت بهداشت برای متصدیان و شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در گچساران صادر شد.