علی‌مراد جعفری که از نمایندگان سال‌های دور مجلس در حوزه گچساران و باشت است؛ با انتشار پستی اینستاگرامی از چند نامه وی که به احمدی‌نژاد نوشته با موضوع پیگیری برخی پروژه‌ها در زمان او از جمله پروژه بافت فرسوده دوگنبدان گفته است: چند نامه در خصوص بافت فرسوده گچساران واقعیت این است با تخریب ها […]

علی‌مراد جعفری که از نمایندگان سال‌های دور مجلس در حوزه گچساران و باشت است؛ با انتشار پستی اینستاگرامی از چند نامه وی که به احمدی‌نژاد نوشته با موضوع پیگیری برخی پروژه‌ها در زمان او از جمله پروژه بافت فرسوده دوگنبدان گفته است:

چند نامه در خصوص بافت فرسوده گچساران
واقعیت این است با تخریب ها آشنا بودم و این مستندات من گواهی میدهد ایده ها و پروژه هایی که بصورت کارشناسی آغاز نمودم بدور از شعار ها و فریب دادن مردم بوده است . هرچند دوستان تلاش کردند کتاب های مرا جمع آوری کنند بلکه بتوانند من را تضعیف کنند هیچوقت بدنبال خودنمایی و کوبیدن بر دهان این و آن نبودم وقت خود را برای شوآف های رسانه ای هدر ندادم و از نظر وجدان در برابر خدا و مردم خیالم راحت است .
وقتی میبینم مدت زمان اندک من با سال های چند برابری دیگران مقایسه میشود باز هم خوشحال هستم که وقت خود و مردم را هدر نداده ام اگرچه قرار است فعالیت های من نادیده گرفته شود اما تنها امید من خدای قادر و متعال بوده و خواهد بود
دوستان بخوبی می دانند مراحلی که باید طی بشود تا یک پروژه شهری به سرانجام برسد و آنگاه که کار در مسیر و چرخه اصلی خود قرار گیرد از ابتدا انتهایش مشخص است حالا بعضی ها دوست دارند بکوبند بر دهان دیگران و کارهای گذشته را نادیده بگیرند و در پروژه هایی که ما بنا نهادیم بیایند و ما را به هر نحوی تخریب کنند و دوران این رجز خوانی ها به سر آمده است. اگرچه خیلی بهتر و دقیق تر کارها میتوانست به پیش برود.