با امضای حجت‌الاسلام رئیسی دادستان گچساران به عنوان قاضی نمونه کشوری انتخاب شد.

به گزارش خبرآوران امیرحمزه بازیار دادستان گچساران است که طی حکمی از سوی قوه قضائیه به عنوان قاضی نمونه کشوری معرفی شده است.

در این حکم که امضای حجت‌الاسلام رئیسی پای آن ثبت شده از آقای بازیار به عنوان قاضی نمونه کشوری یاد شده و از زحمات وی تقدیر شده است.

امیر حمزه بازیار دارای اصلیتی  نورآبادی و از منطقه دشت رزم ممسنی با امضای سید ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه به عنوان قاضی نمونه کشوری انتخاب شده است او هم‌اکنون دادستان گچساران است.