جمعی از نیروهای خدماتی و شرکتی بیمارستان مادر و کودک گچساران بیمارستان بی‌بی حکیمه(س) به دلیل آنچه عدم دریافت ۷ ماه حقوق عنوان کرده‌اند، در سالن این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرآوران جمعی از نیروهای خدماتی و شرکتی بیمارستان بی‌بی حکیمه (س) گچساران با تجمع در راهروی محل کار خود نسبت به عدم دریافت ۷ […]

جمعی از نیروهای خدماتی و شرکتی بیمارستان مادر و کودک گچساران بیمارستان بی‌بی حکیمه(س) به دلیل آنچه عدم دریافت ۷ ماه حقوق عنوان کرده‌اند، در سالن این بیمارستان تجمع کردند.

به گزارش خبرآوران جمعی از نیروهای خدماتی و شرکتی بیمارستان بی‌بی حکیمه (س) گچساران با تجمع در راهروی محل کار خود نسبت به عدم دریافت ۷ ماه حقوق خود توسط پیمانکار اعتراض کردند.

آنها به خبرآوران گفتند دچار مسائل مالی زیادی هستند و از پیمانکار و مسئولان تقاضا دارند به چالش حقوقی آنها پاسخ مثبت دهند آنها نخواستند تصاویرشان منتشر شود.