به گزارش خبرآوران مردم متدین باشت شب گذشته به عزاداری شهادت امام رضا(ع) پرداختند.  

به گزارش خبرآوران مردم متدین باشت شب گذشته به عزاداری شهادت امام رضا(ع) پرداختند.