اردلان زینل‌زاده با حضور در فرمانداری گچساران برای حضور در انتخابات اسفندماه ثبت‌نام کرد.

اردلان زینل‌زاده با حضور در فرمانداری گچساران برای حضور در انتخابات اسفندماه ثبت‌نام کرد.