اردلان زینل‌زاده صبح امروز به همراه جمعی از فیبرها و هوادارانش برای ثبت نام به فرمانداری گچساران آمد.

اردلان زینل‌زاده صبح امروز به همراه جمعی از فیبرها و هوادارانش برای ثبت نام به فرمانداری گچساران آمد.