به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده رسما کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه گچساران و باشت شد.

به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده رسما کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه گچساران و باشت شد.