جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مهر اقتصاد در استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنند
روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد