به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، براساس اطلاعات رسیده از منابع غیررسمی خانه کارگر گچساران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی گچساران توسط پرچسپ پلمپ شده است. مهندس جنتی رئیس خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد دلیل پلمپ خانه کارگر گچسارن توسط اماکن نیروی انتظامی گچساران را شکایت اداره فنی حرفه این شهرستان عنوان کرد و […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، براساس اطلاعات رسیده از منابع غیررسمی خانه کارگر گچساران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی گچساران توسط پرچسپ پلمپ شده است.
مهندس جنتی رئیس خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد دلیل پلمپ خانه کارگر گچسارن توسط اماکن نیروی انتظامی گچساران را شکایت اداره فنی حرفه این شهرستان عنوان کرد و افزود: این اداره از ما می خواهد ما آموزش رایگان به کارگران ندهیم و همانند سایر آموزشگاه مبلغی از این کارگرها دریافت کنیم ولی ما هیچ وقت چنین کاری نمی کنیم حتی اگر صدمرتبه خانه کارگر را پلمب کنند .
جنتی ادامه داد: در کار ما قانونی و ملزم به خدمات رایگان به کارگرها هستیم زیرا کارگری که حقوق ضعیفی دارد قطعا نمی تواند این هزینه را بپردازد وقطعا ما مستندات خود را فردا در اختیار اماکن نیروی انتظامی قرار می دهیم که کار ما برابر قانون است.