به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، مشاور فرماندار گچساران در امور بانوان تعیین شد. طی حکمی از سوی عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران کوکب حاتمی به عنوان مشاور در امور بانوان عبدالرحیم رحیمی انتصاب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، مشاور فرماندار گچساران در امور بانوان تعیین شد.

طی حکمی از سوی عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران کوکب حاتمی به عنوان مشاور در امور بانوان عبدالرحیم رحیمی انتصاب شد.