به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، پس از ریزش دیوار یکی از منازل واقع در خیابان بلادیان و انعکاس آن توسط خبرآوران مسوولان شهری گچساران از جمله شهردار، فرماندار،  مدیرکل راه و شهرسازی، دادستان گچساران، رییس بهزیستی، نماینده بنیاد مسکن، معاون شهردار و مسوول عمران شهرداری و مسوول بافت فرسوده و به محل حادثه و […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، پس از ریزش دیوار یکی از منازل واقع در خیابان بلادیان و انعکاس آن توسط خبرآوران مسوولان شهری گچساران از جمله شهردار، فرماندار،  مدیرکل راه و شهرسازی، دادستان گچساران، رییس بهزیستی، نماینده بنیاد مسکن، معاون شهردار و مسوول عمران شهرداری و مسوول بافت فرسوده و به محل حادثه و منازل محل حادثه رفتند و پس از بازدید وضعیت را خطرناک  اعلام کردند.
براساس این گزارش اردوان زینل‌زاده شهردار دوگنبدان با همراهی مسوول آتش‌نشانی به خیابان بلادیان کوچه سوم مراجعه کرده  و بعد از بررسی وضعیت کوچه شرایط را بحرانی و خطرناک اعلام کردند که با این شرایط پای  فرماندار گچسارانٰ معاون دادستان گچسارانٰ رئیس اداره گازٰ اداره عمران و شهرسازی همچنین اداره برق به ماجرا باز شد تا همه در صحنه حادثه حضور داشته باشند.

دستور به تخلیه ساکنین یک آپارتمان دوطبقه و پلمپ آنٰ  و اخطاریه کتبی شهرداری به ۶ منزل مجاور این آپارتمان برای تخلیه هر چه سرع‌تر از مصوبات این حضور بود.
اما سوالی که در اینجا مطرح هست این هست که آیا شهرداری حالا که به ساختمانهای مجاوراین ساختمان و ساختمانهای سست تذکر کتبی برای تخلیه کردن فوری داده است آیا برای اسکان آنها مکانی را مشخص کرده است؟

باید در نظر داشته باشیم که اکثریت ساکنین این محله از اقشار کم درآمد یا بی‌بضاعت هستند.

3ae4bd16-7ef9-4fcf-862b-7fea1b7ad608 3e9d0b85-7b82-4a8e-800c-fbce8bf6a02a 8e864a2c-49b1-4df1-a3d4-f7875728cd46 9a43d796-f203-467e-af43-4987701bb8ba 9c1c35de-964e-4477-b29e-6ac7827deb66 9dc04756-d244-47bb-bf7f-2d59330313dc 40db9c44-81b9-48ee-b2ad-af6cf779e176 042fc7d2-5a93-4e5d-95a1-7e180ac04123 275e8e7a-8660-4781-9744-ef873973f898 845e735b-160d-49e2-85a1-d5117e01d045 927f1328-43b9-4db6-adbc-6ee3c3c09d87 3052cc9f-67aa-4d67-8d7e-9f6e03c3d79d 472515ce-caa5-4370-ad0b-1d8c66005d59 a2b47fa6-911f-4c67-b5d8-06fb77e96805 b22962d2-f884-4188-8b35-0a5faa471770 c4d534f4-1873-486e-a85a-31591ac47b96 d09ab976-46fc-47e4-bd3c-c7b80dda0635 fcd2448f-f14e-4135-9869-2cd3914718a9 ff3107f4-18f9-4a8d-8496-042e391543e2