به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، حادثه تلخ سقوط هواپیمای تهران _ یاسوج و مرگ ده ها هموطن و همتبار و هم استانی آنقدر دردناک و سخت است که در باور نمیگنجد. مرگ آدمهایی که هر کدامشان خورشید ایل و خاندان و طایفه ای بود. این قبیل اتفاقات در استان ما نه اولین بار است […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران، حادثه تلخ سقوط هواپیمای تهران _ یاسوج و مرگ ده ها هموطن و همتبار و هم استانی آنقدر دردناک و سخت است که در باور نمیگنجد.
مرگ آدمهایی که هر کدامشان خورشید ایل و خاندان و طایفه ای بود.
این قبیل اتفاقات در استان ما نه اولین بار است و نه آخرین بار اما چرایی وقوع این حوادث هیچ گاه مطرح نمیشود تا مبادا مردم از چیزی آگاه شوند .
اولین سوال اینست چرا در استانی که هنگام سخنرانی ها و آمارها و الاف و الوف ها از مهمترین منابع اقتصادی کشور است باید هواپیمای دست چندم و از رده خارج استفاده شود؟
سوال بعدی اینست چرا هواپیمایی که بارها هنگام پرواز دچار نقص فنی شده است و از آخرین بارش فقط چند روز میگذرد باید همچنان بر سر جان مسافران قمار کند؟
آیا جان هم استانی ما از جان دیگر استانهای کاملا مصرف کننده کم ارزش تر است؟
چرا مسئولین رده بالای استانمان خود از این نوع هواپیما و پرواز استفاده نمیکنند و اکثرا فرودگاه شیراز را برای سفرهای خود انتخاب میکنند؟
جواب همه سوالات همین است که اگر مسئولین ما به فکر استان بودند و خود نیز از همین امکانات ضعیف استفاده میکردند بی شک این وضعیت امروز ما و پیراهن های مشکی و چشمان قرمزمان نبود.
پیر و مرادمان امام خمینی (ره) میفرمایند : «اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید.»

سیدعباس حسینی