به گزارش خبرآوران، حسن باشت باوی پدر بوکس ایران درگذشت. حسن باشت باوی، ملقب به پدربوکس ایران شب گذشته در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع کرد، خبرآوران، درگذشت این پیشکسوت ورزش بوکس را به خانواده آن مرحوم، جامعه ورزشی گچساران و بوکس کشور تسلیت گفته و از خداوند منان خواستار صبر جزیل برای بازماندگان و طلب مغفرت […]

به گزارش خبرآوران، حسن باشت باوی پدر بوکس ایران درگذشت.

حسن باشت باوی، ملقب به پدربوکس ایران شب گذشته در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع کرد، خبرآوران، درگذشت این پیشکسوت ورزش بوکس را به خانواده آن مرحوم، جامعه ورزشی گچساران و بوکس کشور تسلیت گفته و از خداوند منان خواستار صبر جزیل برای بازماندگان و طلب مغفرت برای آن مرحوم دارد.