به گزارش خبرآوران، در پی برخی انتقادات به برگزاری همایش فرهنگ و هنر ایل قشقایی توسط قشقایی‌های گچساران با حضور غلامرضا تاج‌گردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی سروش کاویانی دبیر انجمن اهل قلم جوانان قشقایی طی یادداشتی آورده است: هجمه این روزهای کوتوله‌های سیاسی و رسانه‌های مواجب خوارشان به تاجگردون تمامی ندارد […]

به گزارش خبرآوران، در پی برخی انتقادات به برگزاری همایش فرهنگ و هنر ایل قشقایی توسط قشقایی‌های گچساران با حضور غلامرضا تاج‌گردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی سروش کاویانی دبیر انجمن اهل قلم جوانان قشقایی طی یادداشتی آورده است:

هجمه این روزهای کوتوله‌های سیاسی و رسانه‌های مواجب خوارشان به تاجگردون تمامی ندارد .منتقدان خرابکار دیروز به یمن فضای مجازی و رسانه امروز چهره موجهی برای خود ساخته و پرداخته اند و می کوشند از هر فرصتی بهره خود اظهاری برند تا عرصه سیمرغ را جولانگاه حضور مگس وارشان کنند !
همان رانده شدگان از حریم “پاکی و صداقت “! و کاسبان بی رزق و روزی خشمگین کمر همت بسته اند تا شخصی را زمین بزنند که پایانی بر جاه طلبی و زیاده خواهی اشان بود!

جشنواره موسیقی قشقایی برگزار شد و با همه حواشی اش به یادگار ماند ! میهمان ویژه قشقایی های پاک سرشت اما مردی بود که افتخار مادران آن ایل و پرورش یافته دامان آنان است ، مردی که کوشید و میکوشد تا آلامی باشد بر درد دردمندان آن ایل بزرگ و سر افراز …حضورش در جمع مادران و مردان و جوانان ایل مایه دلگرمی ،افتخار و مباهات بود ! و البته خاری در چشم تنگ نظران
در پسای آن جشن پرشور صفی از ناپختگان سیاسی مخالف ،در تخریب دستاوردهای بزرگ هنری و فرهنگی آن جشنواره قلم فرسایی کردند و حرمت قلم را به امیال ناشایسته خود آلوده ساختند ،کوششان اما جز بی آبرویی برای خودشان ذره ای از محبوبیت مردی و مردمانی که قدشان بلندتر از دیوار ذهن منسوخ آنهاست کم نکرد.

جمیعا در تلاشی خود خواسته مانع از شنیدن صدای شاه بانوی موسیقی قشقایی شدند ،در گوشه ای حقیرانه با عناوین جعلی و ساختگی برگزار کنندگان این جشن بزرگ را متقلب نامیدند و در آخر با تحریف و تعدیل سخنان وحدت آفرین نماینده شایسته شهرمان به عناوین ساختگی ذهن بیمار خود بر طبل نفاق و دورویی کوبیدند .

سکوت و صلابت بی نظیر نماینده را انکار و در تکمیل زیاده خواهی و یاوه گویی خود سخنان گزافی در متهم کردن نماینده به شکستن استخوان منتقدان راندند .
غافل از آنکه بدانند قبل از نماینده شهیر شهرمان این جوانان قشقایی هستند که استخوان کاسبان تفرق را خواهند شکست !
پیوستگی و همبستگی قشقایی ها با غلامرضا تاجگردون نه از جنس سیاست ورزی بلکه از جنس دغدغه مندی است ! قشقایی ها این مدعیان بنیانگذار جغرافیای گچساران دغذعه توسعه دیارشان را دارند و بدون شک در همراهی مردی که می کوشد در تاریخ توسعه شهرستان به یادگار بماند کوتاهی نخواهند کرد ،بر عهد خود وفادارند و صدای بال نحیف مگسان را نخواهند شنید.

  • نویسنده : سروش کاویانی