به گزارش خبرآوران، حسن باشت باوی پیشکسوت عرصه ورزش بوکس گچساران« پدر بوکس ایران» که بر اثر کهولت سن در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع کرد امروز در میان خیل شهروندان، مسئوولان و ورزشکاران گچسارانی در امامزاده شاهزاده محمد(ع) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرآوران، حسن باشت باوی پیشکسوت عرصه ورزش بوکس گچساران« پدر بوکس ایران» که بر اثر کهولت سن در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع کرد امروز در میان خیل شهروندان، مسئوولان و ورزشکاران گچسارانی در امامزاده شاهزاده محمد(ع) به خاک سپرده شد.