به گزارش خبرآوران به همت هیئت پرورش اندام شهرستان باشت اولین دوره ی مسابقات مچ اندازی در شهرستان باشت در دوبخش اقایان و بانوان برگزار شد.در پایان این مسابقات در بخش اقایان در وزن: ۶۵کیلو اقای محمد اسدی ۷۵کیلو اقای علیرضاهاشمی ۸۵کیلو اقای ایمان جعفری ۹۵کیلو اقای عیسی رحیمی +۱۰۰کیلو اقای مصطفی عباس پور به مقام قهرمانی […]

به گزارش خبرآوران به همت هیئت پرورش اندام شهرستان باشت اولین دوره ی مسابقات مچ اندازی در شهرستان باشت در دوبخش اقایان و بانوان برگزار شد.در پایان این مسابقات در بخش اقایان در وزن:

۶۵کیلو اقای محمد اسدی
۷۵کیلو اقای علیرضاهاشمی
۸۵کیلو اقای ایمان جعفری
۹۵کیلو اقای عیسی رحیمی
+۱۰۰کیلو اقای مصطفی عباس پور
به مقام قهرمانی دست یافتند.

در بخش بانوان هم در هفت وزن برگزار گردید که به نفرات برتر لوح تقدیر و جوائزی اهداء شد.

ضمنا مصطفی عباس پور عنوان اورال(قهرمان قهرمانان) را به خود اختصاص داد
خبرنگار فتح الله پوران پور

                                  

 

ابرچسب ها