به گزارش خبرآوران، اعتراضات مردمی کازرون از شهرستان های استان فارس امروز براساس آنچه برخی از منابع خبری و رسانه ها عنوان کردند به خشونت کشیده شد البته سواستفاده افراد معاند و فرصت طلب بر میزان درگیری ها افزود اما استاندار فارس طی گفت و گو با رسانه ها عنوان کرد که وضعیت کنونی کازرون آرام بوده […]

به گزارش خبرآوران، اعتراضات مردمی کازرون از شهرستان های استان فارس امروز براساس آنچه برخی از منابع خبری و رسانه ها عنوان کردند به خشونت کشیده شد البته سواستفاده افراد معاند و فرصت طلب بر میزان درگیری ها افزود اما استاندار فارس طی گفت و گو با رسانه ها عنوان کرد که وضعیت کنونی کازرون آرام بوده و اوضاع تحت کنترل است در این خصوص برخی از رسانه ها اقدام به انتشار تصاویری منتسب به اعتراضات امروز کازرون کرده اند.

آپلود عکس