به گزارش خبرآوران، عصر امروز و به دلایل نامشخصی کوه‌های منطقه کارکنان ۲۰ شمالی دچار اتش‌سوزی شده و در حال حاضر نیز این آتش‌سوزی ادامه دارد. گفته می‌شود پوشش گیاهی این منطقه از درختان کنار و رملک همچنین خار و علف‌های خشک تشکیل شده است که همین مسئله سبب گسترش آتش‌سوزی شده است.

به گزارش خبرآوران، عصر امروز و به دلایل نامشخصی کوه‌های منطقه کارکنان ۲۰ شمالی دچار اتش‌سوزی شده و در حال حاضر نیز این آتش‌سوزی ادامه دارد.

گفته می‌شود پوشش گیاهی این منطقه از درختان کنار و رملک همچنین خار و علف‌های خشک تشکیل شده است که همین مسئله سبب گسترش آتش‌سوزی شده است.