به گزارش خبرآوران، فرهاد حیدری یکی از شهروندان گچسارانی در پیج اینستاگرامی خود دل‌نوشته‌ای برای ابوالحسن غلامی، رئیس ورزش قهرمانی نفت و گاز گچساران نوشته است که در زیر می‌خوانید:

به گزارش خبرآوران، فرهاد حیدری یکی از شهروندان گچسارانی در پیج اینستاگرامی خود دل‌نوشته‌ای برای ابوالحسن غلامی، رئیس ورزش قهرمانی نفت و گاز گچساران نوشته است که در زیر می‌خوانید: