به گزارش خبرآوران مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان گچساران منصوب شد. برپایه این گزارش طی حکمی از سوی  ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، دکتر سهراب صیدی متخصص داخلی و عضو نظام پزشکی شهرستان گچساران به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان گچساران معرفی شده است. پیشتر خانم هایده حافظ قرآن […]

به گزارش خبرآوران مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان گچساران منصوب شد.

برپایه این گزارش طی حکمی از سوی  ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، دکتر سهراب صیدی متخصص داخلی و عضو نظام پزشکی شهرستان گچساران به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان گچساران معرفی شده است.

پیشتر خانم هایده حافظ قرآن مدیریت شبکه بهداشت و درمان گچساران را بر عهده داشت.