به گزارش خبرآوران صبح امروز یکی از پرسنل درمانگاه یاباکلان گچساران مورد حمله گسترده زنبورهای عسل شد. براساس این گزارش فرد مصدوم که از پرسنل درمانگاه درمانگاه باباکلان بوده براساس برنامه ده‌گردشی در خانه بهداشت بن‌پیر حضور داشت که مورد هجوم تعداد زیادی زنبور عسل قرار گرفت و به دلیل وخامت اوضاع با اورژانس هوایی […]

به گزارش خبرآوران صبح امروز یکی از پرسنل درمانگاه یاباکلان گچساران مورد حمله گسترده زنبورهای عسل شد.

براساس این گزارش فرد مصدوم که از پرسنل درمانگاه درمانگاه باباکلان بوده براساس برنامه ده‌گردشی در خانه بهداشت بن‌پیر حضور داشت که مورد هجوم تعداد زیادی زنبور عسل قرار گرفت و به دلیل وخامت اوضاع با اورژانس هوایی به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال داده شد.