به گزارش خبرآوران مصطفی جوزانی طی پستی اینستاگرامی به تحرکات اخیر گروه موسوم به جمنا واکنش نشان داده و نوشته است: همان روزی که کلیه نگاهها به حرکات گروهها و جریانات سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری دوخته شده بود یکباره شاهد تولد گروهی سیاسی با نام جبهه مردمی انقلاب یا همان جمنا بودیم که در […]

به گزارش خبرآوران مصطفی جوزانی طی پستی اینستاگرامی به تحرکات اخیر گروه موسوم به جمنا واکنش نشان داده و نوشته است:

همان روزی که کلیه نگاهها به حرکات گروهها و جریانات سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری دوخته شده بود یکباره شاهد تولد گروهی سیاسی با نام جبهه مردمی انقلاب یا همان جمنا بودیم که در برابر جریان در راس داعیه جمع کردن گروههای همسو، زیر پرچمی با نام اتحاد و وحدت را داشت! تنها دو گروه سیاسی موسوم به موتلفه و جبهه پایداری با آن سازوکار کنار نیامدند. موتلفه بیشتر به دلیل حفظ پرستیژ حزبی خود اما جبهه پایداری همان ابتدا با اقناع بدنه اجتماعی با نداشتن هیچ گونه اشتراکی و قرابتی با این گروه، تشکیل ستادی مردمی را برای نامزد از قبل پیش بینی شده خود یعنی سید ابراهیم رئیسی تشکیل داد. امروز اما تکاپوی گروه موسوم به جمنا بعد از مدتها سکوت و عافیت طلبی احساس می شود. اگر نیت و قصد این باشد که به واسطه و فرصت به دست آمده از نظر سنجی هایی که حاکی از اقبال کم به نیروهای اصلاح طلب در مجلس به دلیل عملکرد ضعیف امروز می باشد، باید بگوییم که خوابی است بد تعبیر شده، چرا که کم اقبالی از سوی مردم حکایت از تغییر نگاهها به سمت و سوی نو می رود و نه آزمون پس داده های بازنشسته و کهنه! که این امر اگر از سوی گروه جمنا لحاظ نگردد دیگر بار باید منتظر تشکیل ستادهایی با سازوکارهای جدید از سوی جریانات مردمی و ارزشی باشیم آن هم نه تنها در مرکز بلکه در دیگر شهرها و استانها!

مصطفی جوزانی

آپلود عکس