به گزارش خبرآوران براساس اخبار رسیده به این پایگاه خبری محمد حبیبی مربی بدنساز گچسارانی توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است. براساس اطلاعات رسیده این مربی بدنساز گچسارانی مقابل منزل مسکونی خود به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. ‌

به گزارش خبرآوران براساس اخبار رسیده به این پایگاه خبری محمد حبیبی مربی بدنساز گچسارانی توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است.

براساس اطلاعات رسیده این مربی بدنساز گچسارانی مقابل منزل مسکونی خود به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.