به گزارش خبرآوران براساس اطلاعات رسیده یکی از کارگران پیمانکاری خط لوله گوره جان خود را به دلیل بروز حادثه حین کار از دست داد. براساس این گزارش رحیم رحمانی از اهالی روستای دژسلیمان از گارگران پیمانکاری خط لوله‌ تلمبه‌خانه گوره به دلیل رها شدن جیم پلاک دور لوله سپس برخورد سر وی به جدول مجاور […]

به گزارش خبرآوران براساس اطلاعات رسیده یکی از کارگران پیمانکاری خط لوله گوره جان خود را به دلیل بروز حادثه حین کار از دست داد.

براساس این گزارش رحیم رحمانی از اهالی روستای دژسلیمان از گارگران پیمانکاری خط لوله‌ تلمبه‌خانه گوره به دلیل رها شدن جیم پلاک دور لوله سپس برخورد سر وی به جدول مجاور جان خود را از داده است.