مسلم کرمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرآوران با اشاره به خبر منتشر شده ضرب و شتم عضو شورای شهر دوگنبدان گفت: امروز بعد از پایان نشست شورای شهر دوگنبدان چند نفر از نیروهای فضای سبز و سد معبر شهرداری مقابل شورای شهر برای مطالبه‌گری حقوق خود تجمع کرده بودند. وی افزود: نیروهای فضای سبز برای پیگیری آیتم […]

مسلم کرمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرآوران با اشاره به خبر منتشر شده ضرب و شتم عضو شورای شهر دوگنبدان گفت: امروز بعد از پایان نشست شورای شهر دوگنبدان چند نفر از نیروهای فضای سبز و سد معبر شهرداری مقابل شورای شهر برای مطالبه‌گری حقوق خود تجمع کرده بودند.

وی افزود: نیروهای فضای سبز برای پیگیری آیتم اضافه‌کاری خود و نیروهای سد معبر نیز که قراردادشان به اتمام رسیده بود برای پیگیری موضوع با رمضان عباسی عضو شورای شهر دوگنبدان وارد صحبت شدند.

نائب رئیس شورای شهر دوگنبدان تصریح کرد: در ادامه پیگیری مطالبات نیروهای شهرداری تنش کلامی ایجاد شد.

کرمی افزود: در خصوص ضرب و شتم باید از خود عضو شورا قضیه را پیگیر شد اما به نظر نمی‌رسد این موضوع ارتباطی به افراد ناشناس یا موضوع دیگری داشته باشد.