سیدناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرآوران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر ضرب و شتم و کتک‌کاری شدید رمضان عباسی عضو دیگر شورای شهر دوگنبدان اظهار کرد: اینگونه اظهارات جز در راستای تشویش اذهان عمومی نبوده و واقعیت ندارد. وی افزود: در پاسخ به اظهارات یکی از دوستان شورا که مدعی […]

سیدناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرآوران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر ضرب و شتم و کتک‌کاری شدید رمضان عباسی عضو دیگر شورای شهر دوگنبدان اظهار کرد: اینگونه اظهارات جز در راستای تشویش اذهان عمومی نبوده و واقعیت ندارد.

وی افزود: در پاسخ به اظهارات یکی از دوستان شورا که مدعی شده بود آقای عباسی مورد ضرب و شتم شدید نیروهای شهرداری قرار گرفته باید بگویم هیچ‌گونه ضرب و شتمی صورت نگرفته است.

رئیس شورای شهر دوگنبدان تصریح کرد: اگر کوچکترین ضرب و شتم و کتک‌کاری صورت گرفته بود باید حداقل آثار ضرب و شتم و کبودی یا قرمزی ضربه روی بدن باقی می‌‌ماند.

حسینی ادامه داد: دوستان در مصاحبه خود نسبت به مصاحبه من اظهار تاسف کرده بودند و حرف‌های مرا دروغ عنوان کرده بودند که باید بگویم من متاسفم برای عضو شورای شهرم که برای درگیری با نیروهای معترض شهرداری کت خود را از تن خارج کرده و قصد درگیری فیزیکی داشت.

وی عنوان کرد: بهترین شاهد و گواه حرف‌های من ۲۰ نفر نیروی و کارگر شهرداری حاضر در محیط ساختمان شورا هستند که مردم می‌توانند صحت و سقم ماجرا را از آنها بپرسند.

حسینی تاکید کرد: واقعا این سئوال مطرح می‌شود که این عضو شورای شهر که خود را انسانی صلح‌طلب می‌داند چرا به جای آرام کردن جو جامعه به دنبال تشویش اذهان عمومی است.