به گزارش خبرآوران جدول جلسات ارتباط مسقیم فرمانده انتظامی شهرستان گچساران و معاونان مربوطه با مردم در هفته نیروی انتظامی به شرح زیر اعلام شده است:

به گزارش خبرآوران جدول جلسات ارتباط مسقیم فرمانده انتظامی شهرستان گچساران و معاونان مربوطه با مردم در هفته نیروی انتظامی به شرح زیر اعلام شده است:

آپلود عکس