به گزارش خبرآوران کیوان آشنا در جلسه صبح امروز شورای شهر یاسوج گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در جمعه بازار شهر یاسوج طی هفته گذشته بیش از ۱۵ غرفه دچار خسارات زیادی شد که در همین خصوص شهردار و اعضای شهر یاسوج از سوی دستگاه قضایی احضار شدند. وی افزود: در جلسه دادگاه اعضای شورای شهر […]

به گزارش خبرآوران کیوان آشنا در جلسه صبح امروز شورای شهر یاسوج گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در جمعه بازار شهر یاسوج طی هفته گذشته بیش از ۱۵ غرفه دچار خسارات زیادی شد که در همین خصوص شهردار و اعضای شهر یاسوج از سوی دستگاه قضایی احضار شدند.

وی افزود: در جلسه دادگاه اعضای شورای شهر و شهردار یاسوج در خصوص وقوع آتش‌سوزی جمعه بلزار یاسوج توصیحاتی ارائه کردند.

آشنا تصریح کرد: پس از پایان جلسه شهردار و اعضای شورای شهر یاسوج با توجه به رای قاضی با قید ضمانت جلسه را ترک کردند.

وی یادآور شد: بارها بر جمع‌آوری جمعه بازار یاسوج تاکید شد اما به دلایل نامعلومی این مصوبه در کمیسیون تلفیق رد شد و ما نیز وظیفه خود را انجام دادیم.