به گزارش خبرآوران صبح امروز و با حضور فرمانده نیروی انتظامی گچساران مراسم قرائت پیام مهر در دبیرستان دوره اول شاهد شهید همت گچساران برگزار شد. در این مراسم پیام مهر توسط سیدمحمد موسوی فرمانده نیروی انتظامی گچساران قرائت شد. ” alt=”” />

به گزارش خبرآوران صبح امروز و با حضور فرمانده نیروی انتظامی گچساران مراسم قرائت پیام مهر در دبیرستان دوره اول شاهد شهید همت گچساران برگزار شد.

در این مراسم پیام مهر توسط سیدمحمد موسوی فرمانده نیروی انتظامی گچساران قرائت شد.
آپلود عکس” alt=”” />
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس